Có 1 kết quả:

hǎo mèng nán chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a beautiful dream is hard to realize (idiom)