Có 1 kết quả:

hǎo hǎo xiān sheng

1/1

hǎo hǎo xiān sheng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mr Goody-goody
(2) yes-man (sb who agrees with anything)