Có 1 kết quả:

hǎo hǎo xué xí , tiān tiān xiàng shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

study hard and every day you will improve (idiom)