Có 1 kết quả:

hǎo xīn dào zuò le lǘ gān fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to mistake good intentions for a donkey's liver and lungs (idiom)
(2) fig. to mistake good intentions for ill intent