Có 1 kết quả:

hào dòu ㄏㄠˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be warlike
(2) to be belligerent