Có 1 kết quả:

hǎo jǐng bù cháng ㄏㄠˇ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a good thing doesn't last forever (idiom)