Có 1 kết quả:

hǎo bàng

1/1

hǎo bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

excellent (interjection)