Có 1 kết quả:

hǎo sǐ bù rú lài huó zhe

1/1

Từ điển Trung-Anh

better a bad life than a good death (idiom)