Có 1 kết quả:

hǎo qì ㄏㄠˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be happy
(2) to be in a good mood