Có 1 kết quả:

hǎo hàn

1/1

hǎo hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hero
(2) strong and courageous person
(3) CL:條|条[tiao2]