Có 1 kết quả:

hǎo hàn bù chī yǎn qián kuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

a wise man knows better than to fight when the odds are against him (idiom)