Có 1 kết quả:

hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a real man doesn't boast about his past achievements (idiom)