Có 1 kết quả:

hǎo qiú

1/1

hǎo qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (ball sports) good shot!
(2) nice hit!
(3) well played!