Có 1 kết quả:

hǎo dì

1/1

hǎo dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good-looking (Cantonese)