Có 1 kết quả:

hǎo shuì

1/1

hǎo shuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good night

Một số bài thơ có sử dụng