Có 1 kết quả:

hǎo tīng

1/1

hǎo tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pleasant to hear