Có 1 kết quả:

hǎo yán

1/1

hǎo yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kind words

Một số bài thơ có sử dụng