Có 1 kết quả:

hǎo jì

1/1

hǎo jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

easy to remember

Một số bài thơ có sử dụng