Có 1 kết quả:

hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

the palest ink is better than the best memory (idiom)