Có 1 kết quả:

hǎo píng

1/1

hǎo píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) favorable criticism
(2) positive evaluation