Có 1 kết quả:

hǎo shuō

1/1

hǎo shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to deal with
(2) not a problem
(3) (polite answer) you flatter me