Có 1 kết quả:

hǎo xiàng

1/1

hǎo xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seem
(2) to be like