Có 1 kết quả:

hǎo qǐ lai ㄏㄠˇ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get better
(2) to improve
(3) to get well