Có 1 kết quả:

hǎo yùn

1/1

hǎo yùn

giản thể

Từ điển phổ thông

vận may, vận tốt

Từ điển Trung-Anh

good luck