Có 1 kết quả:

hǎo jiǔ tān bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

good wine taken in excess (idiom); fond of the bottle