Có 1 kết quả:

hǎo xiǎn

1/1

hǎo xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a close call
(2) to have a narrow escape