Có 1 kết quả:

rú duò yān wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

as if degenerating into smoke (idiom); ignorant and unable to see where things are heading

Một số bài thơ có sử dụng