Có 1 kết quả:

rú huǒ rú tú

1/1

rú huǒ rú tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) like wildfire (idiom)
(2) unstoppable