Có 1 kết quả:

rú huǒ wǎn xiá

1/1

rú huǒ wǎn xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clouds at sunset glowing like fire