Có 1 kết quả:

Rú gāo

1/1

Rú gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rugao county level city in Nantong 南通[Nan2 tong1], Jiangsu