Có 1 kết quả:

rú hǔ tiān yì

1/1

rú hǔ tiān yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. like a tiger that has grown wings
(2) with redoubled power (idiom)