Có 1 kết quả:

rú shī rú huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

poetic and picturesque