Có 1 kết quả:

rú shī rú huà ㄖㄨˊ ㄕ ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

poetic and picturesque