Có 1 kết quả:

wàng shēng chuān záo

1/1

Từ điển Trung-Anh

a forced analogy (idiom); to jump to an unwarranted conclusion