Có 1 kết quả:

wàng chēng

1/1

wàng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a false and unwarranted declaration