Có 1 kết quả:

wàng zì zūn dà

1/1

wàng zì zūn dà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ridiculous self-importance (idiom); arrogance

Một số bài thơ có sử dụng