Có 1 kết quả:

wàng zì fěi bó

1/1

wàng zì fěi bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be unduly humble (idiom)
(2) to undervalue oneself