Có 1 kết quả:

fù nǚ

1/1

fù nǚ

giản thể

Từ điển phổ thông

phụ nữ, đàn bà

Từ điển Trung-Anh

woman