Có 1 kết quả:

jì guǎn

1/1

jì guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brothel