Có 1 kết quả:

yāo yě

1/1

yāo yě

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ

Từ điển Trung-Anh

pretty and flirtatious