Có 1 kết quả:

yāo nǚ

1/1

yāo nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful woman

Một số bài thơ có sử dụng