Có 1 kết quả:

yāo nǚ ㄧㄠ

1/1

yāo nǚ ㄧㄠ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful woman

Một số bài thơ có sử dụng