Có 1 kết quả:

yāo fù ㄧㄠ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

witch (esp. European)