Có 1 kết quả:

yāo fù

1/1

yāo fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

witch (esp. European)