Có 1 kết quả:

yāo qì ㄧㄠ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister appearance
(2) monster-like appearance