Có 1 kết quả:

yāo wù ㄧㄠ ㄨˋ

1/1

yāo wù ㄧㄠ ㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quái vật, yêu quái

Từ điển Trung-Anh

monster

Một số bài thơ có sử dụng