Có 1 kết quả:

yāo yàn

1/1

yāo yàn

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái lẳng lơ, con gái hay tán tỉnh

Từ điển Trung-Anh

pretty and flirtatious