Có 1 kết quả:

yāo xié

1/1

yāo xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil monster