Có 1 kết quả:

yāo xié ㄧㄠ ㄒㄧㄝˊ

1/1

yāo xié ㄧㄠ ㄒㄧㄝˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil monster