Có 1 kết quả:

yāo mó

1/1

yāo mó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu ma, ma quái, quỷ

Từ điển Trung-Anh

demon

Một số bài thơ có sử dụng