Có 1 kết quả:

Tuǒ bà xiàn

1/1

Tuǒ bà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former county from 1983 in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet
(2) divided into Qamdo, Zhag'yab and Jomdo counties in 1999