Có 1 kết quả:

mèi mei tóu

1/1

mèi mei tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bob (hairstyle)