Có 1 kết quả:

mèi mei tóu ㄇㄟˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bob (hairstyle)